Hakkımızda


Truwise firmaların farklı teknoloji stratejilerini değerlendirmelerine, iş veya süreç stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olan bir organizasyondur.

Stratejik, mimari, operasyonel ve uygulama planlama danışmanlığı sağlayarak firmaların BT girişimlerini destekler.


Operasyonel değerlendirme/kıyaslama, firmanın BT ortamının işletim verimliliğini ve kapasitesini değerlendiren, maliyet optimizasyonunu sağlayan hizmetleri içerir.


Mimari planlama, sistemin mantıksal tasarımını ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak destekleyici altyapıyı oluşturmak/değiştirmek için stratejik planları ve gelişen teknolojilere ilişkin bilgiyi birleştiren bir prensip ile çalışır.


Stratejik planlama, firmaların BT ihtiyaçlarını değerlendirmelerine ve sistem uygulama planlarını formüle etmelerine yardımcı olan hizmetleri sunar.


Uygulama planlaması, müşterilere yeni çözüm dağıtımlarının kullanıma sunulması ve test edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Altyapı ve Mimari Dizayn

Sunucu ve Sanallaştırma

Lisans Optimizasyonu

Veri Depolama

Ağ Yapısı

Uygulama ve Veritabanı

İzleme ve Yedekleme

Sürdürülebilirlik

ODM Danışmanlığı

Acil Durum Planlama

Yedekleme Güvenliği

Denetim ve Uyumluluk Hizmetleri

Değişiklik Yönetimi

Olay Yönetimi

Risk Yönetimi

Kullanıcı Yönetimi

ISO 27001 ve ISO 22301

Cumhurbaşkanlığı DDO Uyumluluk Analizi


Siber Güvenlik

Güvenlik Mimarisi

Siber Güvenlik Analizi

 Altyapı Güvenlik Analizi

Boşluk analizi