Hakkımızda


Truwise firmaların farklı teknoloji stratejilerini değerlendirmelerine, iş veya süreç stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olan bir organizasyondur.

Stratejik, mimari, operasyonel ve uygulama planlama danışmanlığı sağlayarak firmaların BT girişimlerini destekler.


Operasyonel değerlendirme/kıyaslama, firmanın BT ortamının işletim verimliliğini ve kapasitesini değerlendiren, maliyet optimizasyonunu sağlayan hizmetleri içerir.


Mimari planlama, sistemin mantıksal tasarımını ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak destekleyici altyapıyı oluşturmak/değiştirmek için stratejik planları ve gelişen teknolojilere ilişkin bilgiyi birleştiren bir prensip ile çalışır.


Stratejik planlama, firmaların BT ihtiyaçlarını değerlendirmelerine ve sistem uygulama planlarını formüle etmelerine yardımcı olan hizmetleri sunar.


Uygulama planlaması, müşterilere yeni çözüm dağıtımlarının kullanıma sunulması ve test edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur.